Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fotowoltaika - kolejne kroki w projekcie

Brak opisu obrazka

 

W ubiegłym tygodniu odbyły się spotkania grantobiorcami projektu pn.: „Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie”. 

Kolejnym krokiem w procesie jest wybór wykonawcy na podstawie danych zebranych za pomocą zapytania ofertowego oraz podpisanie umowy o powierzenie grantu. Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne dokumenty oraz prezentacja prowadząca przez każdy element procesu. 

W przypadku wszelkich pytań i niejasności zachęcamy do kontaktu osobistego w Urzędzie Miejskim w Prusicach lub telefonicznie: 
Kamil Leśniak - 71 312 62 24, wew. 47
Agnieszka Szot - 71 312 62 24, wew. 43

PDFPREZENTACJA nowa fotowoltaika 2019.pdf
DOCXWzór zapytania ofertowego fotowoltaika.docx
DOCXWybor wykonawcy fotowoltaika.docx
DOCXUmowa o powierzenie grantu.docx

DOCX3.1.C.Prusice PS_zał.2.wniosek o płatność.docx
DOCX3.1.C.Prusice PS_zał.3_oświadczenie_rachunek bankowy.docx
DOCX3.1.C.Prusice PS_zał.4.zasady wydatkowania grantow.docx
DOCX3.1.C.Prusice PS_zał.5.weksel in blanco.docx
DOCX3.1.C.Prusice PS_zał.6. deklaracja wekslowa do umowy o powierzenie grant....docx
DOCX3.1.C.Prusice PS_zał.7.oświadczenie o niefinansowaniu operacji z innych ....docx
DOCX3.1.C.Prusice PS_zał.8.obowiązki informacyjno-promocyjne.docx
DOCX3.1.C.Prusice PS_zał.9.oświadczenie wydatki.docx
DOCX3.1.C.Prusice PS_zał.10_oświadczenie_o kwalifikowalności VAT.DOCX
DOCX3.1.C.Prusice PS_zał.11_oświadczenie-pomoc-de-minimis.docx
DOCX3.1.C.Prusice PS_zał.12.ośw._o_prawie_do_dysponowania_nieruchomością.docx

Wersja XML